Bát Thủy Tinh ( Loại Dày )

  • Sản phẩm được làm từ thủy tinh. Bé sẽ dụng sản phẩm này để thực hành việc đựng các đồ dùng nhỏ vào bát. Qua đó, bé sẽ phát triển các kỹ năng sống của bản thân.

 

Call Now