Bảng combo từ trắng + ghim

626.0001.720.000

Bảng combo từ trắng + ghim là loại bảng kết hợp 2 loại bảng với nhau là bảng từ trắng và bảng ghim. Bảng này được dùng nhiều tại các văn phòng công ty, trung tâm đào tạo, xí nghiệp, nhà máy và trong cả gia đình.

Call Now