Bảng trượt kết hợp bảng tương tác điện tử

Bảng trượt kết hợp bảng tương tác điện tử áp dụng công nghệ cao tích tụ nhiều đặc điểm đầy trí tuệ. Áp dụng hệ thống bảng trượt hiện đại, có độ bền cao. Tích hợp nhiều loại bảng trên cùng 1 diện tích sử dụng. Giúp rút ngắn thời gian và tăng diện tích sử dụng bảng.

Call Now