Bảng di động 2 mặt trắng xanh Hàn Quốc

1.050.0002.500.000

Bảng di động 2 mặt trắng xanh Hàn Quốc là gì? Đây là bảng từ 2 mặt với 1 mặt từ trắng và 1 mặt từ xanh, có chân di động dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Call Now