Bảng cột đôi 2 lớp

Bảng cột đôi 2 lớp là hệ thống bảng dạy học hiện đại, được sử dụng nhiều trong giảng đường đại học. Bảng cột kết hợp nhiều bề mặt bảng trên cùng một hệ thống cột giúp gia tăng diện tích sử dụng.

Call Now