Bảng lật 2 mặt Hàn Quốc Basic

1.050.0002.500.000

Bảng lật 2 mặt Hàn Quốc Basic là gì? Đây là bảng từ 2 mặt trắng hoặc xanh, có chân di động dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Mặt bảng lật được 360 độ, viết bằng bút dạ (phấn) và hít nam châm.

Call Now