Bảng combo ghim lie

658.0002.087.000

Bảng combo ghim lie là loại bảng kết hợp 2 loại bảng với nhau là bảng từ trắng và bảng ghim lie. Bảng này được dùng nhiều tại các văn phòng công ty, trung tâm đào tạo, xí nghiệp, nhà máy và trong cả gia đình.

Call Now