Bảng viết 2 mặt từ xanh Hàn Quốc Basic

1.040.0002.490.000

Bảng viết 2 mặt từ xanh Hàn Quốc Basic bảng từ 2 mặt xanh, có chân di động dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Mặt bảng lật được 360 độ, viết bằng phấn và hít nam châm.

Xóa